10 trang tài xỉu online uy tín rút tiền nhanh nhất 2023 nền tảng

10 trang tài xỉu online uy tín rút tiền nhanh nhất 2023
NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2023
(31/10/2023 16:20)
NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2023

Để thực hiện kế hoạch tốt nghiệp đại học, Nhà trường đề nghị lãnh đạo các khoa thông báo cho sinh viên đủ điều kiện nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo chính quy Đợt 2 năm 2023.

Các thông báo khác: