10 trang tài xỉu online uy tín rút tiền nhanh nhất 2023 nền tảng

10 trang tài xỉu online uy tín rút tiền nhanh nhất 2023
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9
(01/09/2023 11:18)
Thực hiện Công văn số 722/ĐHNN-TCHC ngày 21/8/2023, Trường cho tất cả các lớp Đại học Chính quy, Ngoại ngữ không chuyên, Giáo dục Thường xuyên, Sau Đại học được nghỉ học từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023. Phòng Đạo tạo xin thông báo cho tất cả giảng viên, sinh viên, học viên của Trường và kính đề nghị giảng viên thông báo cho các lớp học phần của mình phụ trách.
Các thông báo khác: